I AM ANDREW 2

Vårt store ønske og bønn fram til festivalen er å inspirere, trene og utruste enkeltmennesker som deg, meg og andre til å være en nåtidens Andreas.  Dette skal vi gjøre gjennom I AM ANDREW kurset og tittelen kommer fra eksempelet, Andreas (Jesu disippel). Han fulgte først Jesus selv og hentet senere sin bror Simon Peter så også han kunne lære Jesus å kjenne. Kurset består av disse tre hovedtemaene:

  • Hvordan LEVE et effektiv kristenliv
  • Hvordan DELE evangeliet med andre
  • Hvordan IVARETA nye kristne

I september vil vi arrangere I AM ANDREW kurs i husfelleskap, menigheter og andre forsamlinger rundt om i Norge. Disse kursene oppmuntrer kristne fra alle kirkesamfunn til å starte å be for sine ikke kristne venner / familiemedlemmer / arbeidskollegaer, vitne og invitere de med seg på festivalen. Selve undervisningen tar 2 timer å gjennomføre og vi stiller med gode undervisere og alt av undervisningsmaterialet.

Ønsker du, din menighet eller forsamling å ta del i dette arbeidet kan dere kontakte vår I AM ANDREW Koordinator, Maria. email: maria@festivalofhopeoslo.no

Vårt ønske er veldig enkelt, vi ønsker at flest mulig kristne skal mobiliseres til å vitne så flere kan lære Jesus Kristus å kjenne.